Tak ako sme Vás pred časom informovali o chystanej spolupráci s najväčšou a najlepšou MMA organizáciou v Česko-Slovensku XFN, spoluprácu sme potvrdili podpisom zmluvy.

Spolupráca prinesie obom organizáciám značné výhody a čo je hlavné, nastaví cestu bojovníka tak, aby všetci športovci postupovali čo najsprávnejšie, a mali jasne stanovený smer.

XFN spolu s PCF, taktiež vytvorili spoluprácu so slovenskou amatérskou MMA ligou – MAMMAL, je to nová amatérska MMA liga, ktorá sa odlišuje od iných férovým systémom bodovania, ochranou zdravia zápasníka a transparentnosťou s možnosťou štartu aj zahraničných zápasníkov. Koná sa po celom Slovensku, a svojou frekvenciou turnajov umožní amatérskym zápasníkom vytúžené zápasy, kde môžu pretavovať svoje tréningy,  a následne umožní tým najlepším predstaviť sa  v organizácii PCF a ukázať svoj vyšší level MMA.

Všetko má svoju postupnosť a často spomínaná cesta bojovníka je sledovaná promotérmi všetkých troch organizácií, a ako sme spomínali, tí najlepší z MAMMAL budú smerovať do PCF, a zasa tí najlepší z PCF do organizácie XFN na najväčšie MMA podujatia v Česko-Slovensku.

Spolupráca XFN s PCF neprinesie len sledovanú cestu bojovníka, ale taktiež marketingovú spoluprácu, spoločnú spoluprácu a podporu MMA podujatí konanými týmito organizáciami, a predstavenie sa tých najlepších fighterov v oboch organizáciách.

Organizácia PCF je mimoriadne hrdá na fakt, že sme sa stali súčasťou tejto MMA rodiny, ktorá má jasne nastavené pravidlá a umožňuje všetkým športovcom kráčať čo najlepšie po svojej športovej ceste a maximálne podporuje kariéru športovca.

Organizácia PCF, organizácia zakladajúca MMA na Slovensku je najstaršou a rešpektovanou MMA organizáciou, a touto spoluprácou nikdy nestratí svoju tvár, postoj k športu a MMA ako takému, sme si vedomí a zároveň presvedčení, že touto spoluprácou posunieme slovenské MMA opäť vyššie.

Video k podpisu spolupráce medzi PCF a XFN: