Sme najstaršie podujatie Mixed Martial Arts na Slovensku

Aj vaše poukázanie 2% dani z príjmu nám pomôže vytvárať
čoraz kvalitnejšie podujatia a dávať čoraz viacej možností prezentácii našich mladých Slovenských bojovníkov

VENUJ NÁM 2% Z DANE

Postup pre FYZICKÉ OSOBY,
ktoré si samé podávajú
daňové priznanie

Postup pre ZAMESTNANCOV,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY,
na poukázanie 1% (2%) z dane

Údaje k poukázaniu 2% dani:

Názov: Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42080410
Adresa: Predmestie 12, 05401 Levoča

IBAN číslo účtu: SK4311110000001018701002 / kód banky: 1111
(UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

ĎAKUJEME